PL

Liczba urządzeń gastronomicznych
w naszej ofercie: 11824!

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi Serwisu Careho należącego do Careho Sp. z o.o. Dążymy do tego, aby dane osobowe udostępnione Careho przez użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu Careho były w pełni chronione, wykorzystywane w sposób zgodny z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności i aby nie trafiły w niepowołane ręce.

II. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu

 1. Administrator Danych Osobowych
  Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego Careho przetwarzane są przez Careho Sp. z o.o., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP PL5213670885, REGON 147222235; będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Cel, zakres i sposób gromadzenia danych osobowych
  Dane osobowe uzyskiwane przez Careho stanowią zbiór danych osobowych prowadzonych przez Careho, który został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i został wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem R.../14.

  Zbierane przez Careho dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Operator Serwisu gromadzi następujące dane o Użytkownikach:
  1. dane identyfikacyjne (m.in. adres e-mail, imię, nazwisko osoby reprezentującej firmę, nazwa firmy, NIP, kraj i adres, pod którym zarejestrowana jest firma, dane kontaktowe);
  2. informacje dotyczące profilu (m.in. preferowany język);
  3. informacje dotyczące działań (m.in. przeglądane produkty itp.);
  4. dane identyfikacji elektronicznej (m.in. adresy IP, nazwy przeglądarek i systemów operacyjnych).

  Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
  Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 256-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.

  Careho podejmie wszelkie działania, aby gromadzenie danych Użytkowników Serwisu Careho następowało na zasadach i w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a korzystanie z nich odpowiadało celom, dla których je pierwotnie gromadzono lub na które w okresie późniejszym użytkownik wyrazi zgodę, należy jednak mieć świadomość tego, że żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie jest w 100% bezpieczna.

 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Poprzez przekazanie danych osobowych Careho za pośrednictwem Serwisu Careho Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przetwarzanie przez Careho i/lub podmioty powiązane swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności. Powyższa zgoda upoważnia do wykorzystania udostępnionych danych osobowych w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących Careho, jej działalności i oferowanych usług. Zgoda obejmuje w szczególności prawo Careho do wysyłania biuletynów informacyjnych (newslettery) i informacji marketingowych dotyczących produktów, usług i ofert Careho.
 4. Prawo dostępu do danych osobowych
  Dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu Careho mogą mieć pracownicy Careho oraz osoby i firmy współpracujące z Careho na podstawie stosunku cywilnoprawnego.
  Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych w każdym czasie, prawo do ich poprawienia, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez Konto Użytkownika lub wysłanie wiadomości email do Careho ze stosownym żądaniem na adres [email protected].
 5. Obowiązek podania danych osobowych
  W celu uzyskania pełnego dostępu do usług oferowanych przez Careho w serwisie, wymagane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 6. Przekazywanie danych osobowych
  Careho nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.
  Careho może udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, którym zleca realizację usług wsparcia na rzecz Careho, na co użytkownik Serwisu Careho niniejszym wyraża zgodę.
  W zakresie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Careho może przekazywać dane osobowe także innym podmiotom, przykładowo w celu realizacji wymagań prawnych, orzeczenia sądowego lub decyzji wydanej przez organy administracji publicznej.

III. Polityka plików "cookies" i innych podobnych technologii

 1. Czym są pliki "cookies"?
  Pliki „cookies” (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych.
  Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 2. Do czego używane są pliki "cookies"?
  1. dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, co umożliwia jego optymalizację poprzez ulepszanie struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. Jakie pliki "cookies" stosujemy w naszym serwisie?:
  1. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu;
  4. pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.
 4. Usuwanie lub blokowanie plików „cookies”
  W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
  Szczegółowe informacje o obsłudze plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania stosowanego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej).
 5. Wyłączenie stosowania plików "cookies"
  Wyłączenie stosowania plików cookies w serwisie Careho może spowodować utrudnienie lub całkowite ograniczenie korzystania z niektórych usług, w ramach serwisu, w szczególności wymagających logowania.

IV. Korzystanie z Serwisu Careho

 1. Zasady korzystania
  Serwis Careho nie może być wykorzystany do celów niezgodnych z prawem.
 2. Prawa autorskie
  Treści, elementy graficzne, dźwiękowe oraz meteriały video zawarte w Serwisie Careho są przedmiotem praw autorskich i/lub praw własności przemysłowej przysługujących ich twórcy lub aktualnemu właścicielowi i podlegają ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Kopiowanie ich jest zabronione. Użytkownik Serwisu Careho nie jest uprawniony do pobierania danych, kopiowania lub drukowania jakichkolwiek zawartości Serwisu Careho, z wyjątkiem sytuacji, w której korzysta z nich na własny użytek.

V. Postanowienia końcowe

Careho zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia. Wprowadzone zmiany dotyczą tylko tych danych osobowych, które zostaną przekazane Careho po umieszczeniu zmienionej wersji niniejszej polityki prywatności w Serwisie Careho.

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Careho poprzez adres mailowy [email protected].

Kontakt

TECHCON

ul. Poniatowskiego 5A
22-600Tomaszów Lubelski

NIP: 921-102-72-88

[email protected]

+48 664 005 415

Partnerzy
Bądźmy blisko
Akceptuję

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.