PL

Liczba urządzeń gastronomicznych
w naszej ofercie: 11824!

Regulamin

 1. Strony transakcji
  1. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.careho.pl (www.careho.eu) jest [], NIP [], REGON [], zarejestrowana [] i prowadzi sprzedaż wysyłkową: urządzeń gastronomicznych, drobnego sprzętu kuchennego, mebli ze stali nierdzewnej, profesjonalnych środków czystości. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwaną dalej Zamawiającym.
  2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma [] zwana dalej Sprzedającym.
 2. Przedmioty transakcji
  1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.careho.pl (www.careho.eu) w chwili składania zamówienia.
  2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
  3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta.
 3. Składanie zamówień
  1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu internetowego oraz potwierdzenie zamówienia.
  2. Potwierdzenie zamówienia następuje drogą telefoniczną. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
  3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
  4. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 3-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia obsługa sklepu zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni po zawarciu umowy. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia lub uzgodniony telefonicznie.
  5. Koszty transportu towaru są ponoszone przez odbiorcę zgodnie z wytycznymi podanymi przy telefonicznym potwierdzaniu zamówienia.
  6. Zaleca się sprawdzenie w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. W zależności od firmy spedycyjnej Nabywca może być proszony o wniesienie dostarczonego towaru.
 4. Warunki płatności
  1. Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Zamawiającego.
  2. Warunki płatności w przypadku firm państwowych:
   • przelew 14 dni od daty wystawienia faktury,
  3. w przypadku firm prywatnych do wyboru:
   • przedpłata 100% przed wysyłką towaru (+19,00 zł brutto.) przy zamówieniach o wartości poniżej 1000,00 zł netto.
   • pobranie (+35,00 zł brutto do 29 kg)
   • w przypadku zamówień o wartości powyżej 1000,00 zł netto koszty transportu ponosi Sprzedający i nie są one doliczane do kwoty zamówienia (nie dotyczy towarów wielkogabarytowych).
   • PayPal - karta kredytowa lub przez konto PayPal (+19,00 zł.)
   • eCard - karta kredytowa lub natychmiastowy przelew internetowy, następuje automatyczne
   • przekierowanie do wybranego banku (+19,00 zł.)
 5. Termin realizacji
  1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach producentów.
  2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Zamawiający zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
  4. O przewidywanym czasie realizacji Zamawiający jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.
  5. W wypadku braku możliwości realizacji w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, Zamawiający zostanie powiadomiony o braku dostępności towaru a sprzedający zwróci wpłaconą kwotę przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego.
 6. Gwarancja
  1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, która wraz z instrukcją obsługi dostarczana jest z towarem.
  2. Standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty przekazania towaru.
  3. Gwarancja może mieć inny okres niż 12 miesięcy. Fakt ten jest każdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej, na fakturze sprzedaży lub w ofercie złożonej Zamawiającemu.
  4. Gwarancja obejmuje towary, które zostały dostarczone do Zamawiającego i są wymienione na fakturze sprzedaży.
  5. W przypadku braku pieczątki sprzedawcy na karcie gwarancyjnej niezbędne dokumenty należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny Sprzedającego, gdzie zostaną uzupełnione wpisy, opieczętowane i odesłane.
  6. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone w opakowaniu naklejonym na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru lub wewnątrz opakowania. W przypadku reklamacji należy niezwłocznie po stwierdzeniu podstawy uprawniającej do wszczęcia procedury reklamacyjnej skontaktować się ze Sprzedającym.
  7. W niektórych przypadkach (opisanych w instrukcji obsługi) instalacja urządzenia powinna być wykonana stosownie do obowiązujących przepisów krajowych przez wyspecjalizowany i uprawniony personel techniczny. Zalecane jest korzystanie z autoryzowanego serwisu technicznego z uwagi na możliwość utraty gwarancji lub utratę możliwości dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w przypadku, gdy instalacja lub serwis był wykonany przez nieautoryzowany serwis techniczny.
  8. Zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowań lub zawartości należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora i niezwłocznie (do 24 godzin) zgłosić ten fakt sprzedawcy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia czy zdekompletowania przesyłki w transporcie od firmy spedytorskiej.
  9. W przypadku odmowy przedstawiciela firmy transportowej oczekiwania na sprawdzenie przesyłki i odnotowania tego faktu w dokumencie przewozowym (przesyłka nie została sprawdzona niezwłocznie po dostawie) Zamawiający w ciągu 24 godzin powinien dokonać sprawdzenia zawartości przesyłki. Po usunięciu opakowania z urządzenia (sprzętu) należy upewnić się co do integralności (braku uszkodzeń) i zgodności towaru z zamówieniem. W sytuacji pojawienia się wątpliwości należy wstrzymać się od użytkowania i zwrócić się do Sprzedającego. Należy zachować oryginalne opakowanie w jakim dostarczono urządzenie (sprzęt) oraz kopię dokumentu przewozowego. Zgłoszenie należy dokonać drogą telefoniczną w godzinach pracy Sprzedającego oraz e-mailem. Przedstawiciel Sprzedającego skontaktuje się niezwłocznie z Zamawiającym i poinformuje go co do przebiegu dalszego postępowania.
  10. Przed rozpoczęciem czynności instalacyjnych i eksploatacyjnych urządzenia/sprzętu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
  11. Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów lub importerów. Zdjęcia produktów lub ich opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od stanu faktycznego, co może być związane z ciągłym technologicznym ulepszaniem urządzeń jak również z faktem, iż monitory, zdjęcia i rysunki w subiektywny sposób przedstawiają kolory i proporcje.
 7. Reklamacje i zwroty
  1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze sprzedającym.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez zamawiającego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
  3. Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn producenta.
 8. Ochrona prywatności i inne prawa
  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez [] danych osobowych zawartych w zamówieniu w celach jego realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).
  2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji oraz cen produktów, pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
  2. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Ewentualne skargi, zażalenia należy kierować na adres wskazany w § 1 regulaminu. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub innych ważnych przyczyn. Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana jest skuteczna w stosunku do użytkowników , którzy posiadają konto, w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zamawiający może przesłać swoje oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu pocztą elektroniczną na adres [] lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedającego. Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego konto i poinformuje go o tym fakcie.
  4. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy Regulamin.
Kontakt

TECHCON

ul. Poniatowskiego 5A
22-600Tomaszów Lubelski

NIP: 921-102-72-88

[email protected]

+48 664 005 415

Partnerzy
Bądźmy blisko
Akceptuję

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.