PL

Liczba urządzeń gastronomicznych
w naszej ofercie: 11832!

Projekty techniczno-technologiczne zakładów gastronomicznych

Projekty technologii zakładów gastronomicznych

Wykonujemy projekty technologii zakładów gastronomicznych, wizualizacje, rysunki 3D, projekty branżowe oraz rysunki wykonawcze m.in. dla:

barów, restauracji, kawiarni, cukierni, pizzeri, piekarni, zakładów cateringowych, domów weselnych, małej gastronomii, przedszkoli, żłobków, zakładów produkcji żywności, sklepów, hoteli oraz innych.


Czym jest projekt technologiczny?

Projekt technologiczny jest podstawą do wydania pozytywnej opinii właściwych organów inspekcji państwowych w zakresie higieniczno-sanitarnym (Sanepid), ppoż czy BHP.

Projekt technologiczny stanowi wytyczne dla poszczególnych branż projektowych (instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, gazowej).

W części graficznej (rzut pomieszczeń) pokazuje prawidłowy układ pomieszczeń i ciąg technologiczny (droga od surowca do wyrobu gotowego), jak również lokalizację poszczególnych urządzeń, punktów wodnych itp.

W części opisowej podaje wytyczne do wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, zagospodarowania odpadów itp.

Projekt technologiczny jest przewodnikiem dla inwestora oraz sprawozdaniem dla Sanepidu.


Rysunki technologii gastronomicznej

Dostarczamy rysunek technologii z zaznaczeniem układu funkcjonalnego pomieszczeń oraz proponowanego wyposażenia technicznego. Najczęściej stanowi on część oferty handlowej i jest podstawą do dalszej rozbudowy do kształtu pełnego projektu.

Rysunek jest wykonany zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki i może być podstawą do samodzielnego uzgodnienia z SANEPID i PIP.


Projekty technologii gastronomicznej

Dostarczamy kompletny, pełny projekt technologii wykonany zgodnie z zasadami sanitarno-higienicznymi oraz normami BHP i HACCP. Projekt zawiera uzgodnione z Inwestorem wyposażenie techniczne oraz wytyczne dla instalacji wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej oraz wentylacyjnej. Projekt uzgadniany jest z rzeczoznawcą ds.sanitarno-higienicznych (Sanepid) oraz rzeczoznawcą ds.bezpieczeństwa i higieny pracy (PIP).


Warianty wykonania projektu technologii gastronomicznej:

 1. usługa bezpłatna - przy podpisaniu umowy o zakupie wyposażenia znajdującego się w projekcie od Careho Sp. z o.o. (projekt jest dostarczany bezpłatnie jako forma rabatu).
 2. usługa płatna - bez zobowiązania do zakupu wyposażenia znajdującego się w projekcie od Careho Sp. z o.o.
 3. usługa płatna - zatwierdzenie projektu technologii gastronomicznej w Powiatowej Stacji SANEPID - w przypadku takiego życzenia Inwestora zatwierdzamy wykonany projekt we właściej dla miejsca inwestycji Stacji Sanepid-u.

Elementy projektu technologicznego zakładu gastronomicznego:

 1. rodzaje prowadzonych procesów technologicznych,
 2. opis pomieszczeń lokalu,
 3. zestawienie powierzchni technologicznych,
 4. wytyczna branżowe:
  • wytyczne do projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej
  • wytyczne do projektu instalacji elektrycznej
  • wytyczne do projektu wentylacji
  • wytyczne architektoniczno-budowlane
  • wytyczne przeciwpożarowe
 5. zestawienie wyposażenia,
 6. zatrudnienie,
 7. program użytkowy pomieszczeń kuchni,
 8. gospodarka odpadami,
 9. zagadnienia BHP,
 10. orientacyjne dane dotyczące odzysku ciepła,
 11. orientacyjne dane dotyczące odzysku wilgoci,
 12. orientacyjne dane dotyczące zapotrzebowanie na energię elektryczną,
 13. orientacyjne dane dotyczące zapotrzebowanie na gaz,
 14. plany pomieszczeń, w tym:
  • rzuty ogólne
  • plany uwzględniające rozmieszczenie sprzętu technologicznego,
  • plany uwzględniające wytyczne do projektów branżowych.

W razie konieczności projekt jest powiększany o dodatkowe elementy. Natomiast w sytuacji, gdy lokalu nie dotyczą poszczególne składowe projektu wymienione powyżej, są one pomijane.

Kontakt

TECHCON

ul. Poniatowskiego 5A
22-600Tomaszów Lubelski

NIP: 921-102-72-88

[email protected]

+48 664 005 415

Partnerzy
Bądźmy blisko
Akceptuję

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.